Netto-aanwas

Saldo van het aantal nieuwe verzekerden minus vertrekkende en overleden verzekerden