Operationeel resultaat

Operationeel resultaat is het resultaat dat wordt behaald uit de reguliere activiteiten, met uitzondering van bijzondere baten en lasten, winstdeling en belastingen.