RCSA

Risk Control Self Assessments. Het in kaart brengen van alle mogelijke substantiële risico’s die het realiseren van de doelstellingen en de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen brengen ,. Het doel is om na deze vaststelling mitigerende maatregelen te nemen.