Internationaal

DELA bestaat uit verzekerings- en uitvaartbedrijven in zowel Nederland als België. De verzekeringsbedrijven zijn ondergebracht in DELA Natura. Sinds 2018 is DELA als verzekeraar ook in Duitsland actief.