6.1 Beleggingen

6.1.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelnemingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Deelnemingen, specificatie
Naam, vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal 31-12-2018 31-12-2017    
           
DELA Vastgoed B.V., Eindhoven 100% 721.173  674.200     
DELA Vastgoedmanagement B.V., Eindhoven 100% 2.966  2.741     
DELA Crematoria Groep B.V., Eindhoven 100% 13.015  ‑3.827     
DELA Hypotheken B.V., Capelle a/d IJssel 100% ‑1.808  ‑81     
DELA Investment Belgium N.V., Antwerpen 100% 42.519  46.106     
DELA Vastgoed België N.V., Luik 100% 51.516  40.119     
Dela Enterprises N.V., Antwerpen 100% 1.718  1.718     
           
Boekwaarde per 31 december   831.099  760.976     

Deelnemingen, verloop

Bedragen x € 1.000

Deelnemingen, verloop
    2018  2017     
           
Boekwaarde per 1 januari   760.976  811.578     
           
Investeringen   ‑  ‑35.000     
Acquisities   ‑  ‑48.704     
Resultaat deelneming   70.123  33.102     
           
Boekwaarde per 31 december   831.099  760.976     

6.1.2 Leningen aan en vorderingen op groepsmaatschappijen

Leningen aan en vorderingen op groepsmaatschappijen

Bedragen x € 1.000

Leningen aan en vorderingen op groepsmaatschappijen
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Rekeningcourant groepsmaatschappijen          
- DELA Holding N.V.   ‑  3.664     
- DELA Vastgoed B.V.   177.558  158.623     
- DELA Crematoria Groep B.V.   142.180  133.202     
- DELA Hypotheken B.V.   287.488  287.185     
- AB Crematoria DELA B.V.   ‑  129     
- DomusDELA Vastgoed B.V.   5.601  5.501     
- DomusDELA Klooster B.V.   ‑  32     
    612.827  588.336     
Leningen aan groepsmaatschappijen          
- DELA Vastgoed B.V.   35.535  37.509     
           
Totaal   648.362  625.845     

Over het gemiddeld saldo van deze rekening-courantverhoudingen wordt 1% (kort) en 4% (lang) rente berekend. Omtrent aflossing en zekerheden is niets geregeld.

6.1.3 Overige financiële beleggingen

Overige financiële beleggingen, verloop

Bedragen x € 1.000

Overige financiële beleggingen, verloop
  Eindstand 2017 Aankopen Verkopen en aflossingen Overige mutaties Eindstand 2018
           
Aandelen 2.161.514  747.951  ‑751.469  ‑222.027  1.935.969 
Obligaties 1.762.184  1.015.680  ‑1.142.902  ‑74.060  1.560.902 
Derivaten 27.058  35.208  ‑  17.599  79.865 
Vorderingen uit hypothecaire leningen 1.242  ‑  ‑107  ‑6  1.129 
Vorderingen uit andere leningen 64.695  283.105  ‑193.037  ‑1.754  153.009 
Infrastructuur 13.936  17.328  ‑3.761  13.031  40.534 
Beleggingen in liquide middelen 27.786  ‑  ‑  ‑996  26.790 
Andere financiële beleggingen 206.140  46.736  ‑13.009  20.595  260.462 
 
Totaal 4.264.555  2.146.008  ‑2.104.285  ‑247.618  4.058.660 

Overige financiële beleggingen, overige waarderingen

Bedragen x € 1.000

Overige financiële beleggingen, overige waarderingen
31-12-2018 Balans-
waarde
Kostprijs Markt-
waarde
   
           
Aandelen 1.935.969  1.828.197  1.935.969     
Obligaties 1.560.902  1.632.901  1.560.902     
Derivaten 79.865  54.138  79.865     
Vorderingen uit hypothecaire leningen 1.129  1.129  1.129     
Vorderingen uit andere leningen 153.009  155.718  153.009     
Infrastructuur 40.534  41.385  40.534     
Beleggingen in liquide middelen 26.790  26.790  26.790     
Andere financiële beleggingen 260.462  225.131  260.462     
           
Totaal 4.058.660  3.965.389  4.058.660     
31-12-2017 Balans-
waarde
Kostprijs Markt-
waarde
   
           
Aandelen 2.161.514  1.762.992  2.161.514     
Obligaties 1.762.184  1.778.591  1.762.184     
Derivaten 27.058  41.887  27.058     
Vorderingen uit hypothecaire leningen 1.242  1.242  1.242     
Vorderingen uit andere leningen 64.695  64.718  64.717     
Infrastructuur 13.936  13.733  13.936     
Beleggingen in liquide middelen 27.786  27.786  27.786     
Andere financiële beleggingen 206.140  206.343  206.140     
     
Totaal 4.264.555  3.897.292  4.264.577