6.2 Liquide middelen

Liquide middelen, gesplitst naar bank

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen, gesplitst naar bank
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Rabobank   55.929  20.233     
ABN Amro   21     
Kas   ‑  12     
KBC Bank   5.642  3.997     
ING Bank   358  775     
BNP Paribas   13     
Hypovereinsbank   960  ‑     
           
Boekwaarde per 31 december   62.902  25.051     

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.