6.3 Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk (145.210 stuks) en geplaatst kapitaal (29.498 stuks) van de onderneming bedroeg per 31 december 2018 resp. € 14.521 en € 2.950. DELA Natura beschikt over 2 eigen aandelen.