6.5 Herwaarderingsreserve

Herwaarderingsreserve, verloop

Bedragen x € 1.000

Herwaarderingsreserve, verloop
    2018  2017     
           
Stand per 1 januari   335.915  339.171     
           
Waardemutatie onroerende zaken   3.316  ‑3.256     
Waardemutatie overige effecten   35.202       
Overige waardemutaties   313       
           
Stand per 31 december   374.746  335.915