6.8 Voorzieningen

Voorzieningen, verloop

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen, verloop
  Boekwaarde 31-12-2017 Dotatie Onttrokken Overige waardemutaties Boekwaarde 31-12-2018
           
Voorziening latente belastingen 70.787  15.294  ‑11.325  ‑1.010  73.746 
Voorziening pensioenen 25  ‑  ‑10  ‑  15 
Voorziening ambtsjubilea 570  18  ‑  ‑  588 
Voorziening reorganisatie 467  ‑  ‑467  ‑  ‑ 
 
Totaal 71.849  15.312  ‑11.802  ‑1.010  74.349 

Voorziening latente belastingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Voorziening latente belastingen, specificatie
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Andere fiscale waardering onroerende zaken   55.840  41.557     
Andere fiscale activering van eerste kosten België   14.430  13.080     
Andere fiscale waardering effecten en vastrentende waarden   3.476  16.149     
       
Totaal   73.746  70.787