7.2 Beleggingsresultaten

Beleggingsresultaten

Bedragen x € 1.000

Beleggingsresultaten
    2018  2017     
           
Beleggingsopbrengsten   532.314  613.789     
Ongerealiseerde winst op beleggingen   ‑  231.908     
Gerealiseerd verlies op beleggingen -/- 432.823  242.738     
Ongerealiseerd verlies op beleggingen -/- 211.983  117.986     
Beheerskosten en rentelasten -/- 15.119  53.944     
           
Totaal   ‑127.611  431.029     

Gerealiseerde en ongerealiseerde beleggingsresultaten, specificatie

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerde en ongerealiseerde beleggingsresultaten, specificatie
2018 Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Ongereali-
seerd resultaat
Beheerskosten en rentelasten Totaal
           
Deelnemingen (a) 69.810  ‑  ‑  ‑  69.810 
           
Terreinen en gebouwen (b) ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen 191.746  81.865  ‑272.075  6.481  ‑168.675 
- Obligaties 110.500  92.440  ‑14.992  6.500  ‑3.432 
- Derivaten 119.001  257.017  44.132  308  ‑94.192 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen 41  ‑  ‑  ‑  41 
- Vorderingen uit andere leningen 5.891  1.367  ‑2.722  ‑  1.802 
- Infrastructuur 1.062  ‑  835  ‑  1.897 
- Andere financiële beleggingen 34.263  134  32.839  1.830  65.138 
  462.504  432.823  ‑211.983  15.119  ‑197.421 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c) 532.314  432.823  ‑211.983  15.119  ‑127.611 
2017 Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Ongereali-
seerd resultaat
Beheerskosten en rentelasten Totaal
           
Deelnemingen (a) 42.658  ‑  ‑  ‑  42.658 
           
Terreinen en gebouwen (b) 99  ‑  ‑  ‑  99 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen 184.116  40.966  93.749  6.072  230.827 
- Obligaties 113.408  40.312  ‑106.137  4.245  ‑37.286 
- Derivaten 231.805  161.349  55.212  497  125.171 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen 43  ‑  ‑  ‑  43 
- Vorderingen uit andere leningen 499  10  ‑26  ‑  463 
- Infrastructuur ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 
- Andere financiële beleggingen 41.161  ‑41.786  29.237  43.130  69.054 
  571.032  200.851  72.035  53.944  388.272 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c) 613.789  200.851  72.035  53.944  431.029 

Ongerealiseerde beleggingsopbrengsten zijn de positieve dan wel negatieve verschillen tussen de aankoopprijs en de marktwaarde van de beleggingen (inclusief valuta-effecten) die op balansdatum in bezit zijn van de Natura Groep. Alle overige beleggingsopbrengsten worden toegerekend aan de gerealiseerde beleggingsopbrengsten.

Directe en indirecte beleggingsresultaten, specificatie

Bedragen x € 1.000

Directe en indirecte beleggingsresultaten, specificatie
2018     Direct Indirect Totaal
           
Deelnemingen (a)     69.810  ‑  69.810 
           
Terreinen en gebouwen (b)     ‑  ‑  ‑ 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen     53.799  ‑222.474  ‑168.675 
- Obligaties     68.827  ‑72.259  ‑3.432 
- Derivaten     ‑308  ‑93.884  ‑94.192 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen     41  ‑  41 
- Vorderingen uit andere leningen     4.728  ‑2.926  1.802 
- Infrastructuur     1.062  835  1.897 
- Andere financiële beleggingen     32.477  32.661  65.138 
      160.626  ‑358.047  ‑197.421 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c)     230.436  ‑358.047  ‑127.611 
2017     Direct Indirect Totaal
           
Deelnemingen (a)     42.658  ‑  42.658 
           
Terreinen en gebouwen (b)     99  ‑  99 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen     42.660  188.167  230.827 
- Obligaties     72.666  ‑109.952  ‑37.286 
- Derivaten     ‑497  125.668  125.171 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen     43  ‑  43 
- Vorderingen uit andere leningen     479  ‑16  463 
- Infrastructuur     ‑  ‑  ‑ 
- Andere financiële beleggingen     39.971  29.083  69.054 
      155.322  232.950  388.272 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c)     198.079  232.950  431.029 

Onder directe beleggingsresultaten worden alle ontvangen rente, huur- en dividendopbrengsten verstaan minus alle beleggingskosten. Alle resultaten, zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd die ontstaan als gevolg van marktwaardemutaties worden toegerekend aan de indirecte beleggingsopbrengsten.