7.3 Organische analyse

In de organische analyse wordt het resultaat van de technische rekening en het resultaat voor belasting uitgesplitst naar winstbronnen.

Organische analyse

Bedragen x € 1.000.000

Organische analyse
    2018  2017     
           
Resultaat op sterfte en invaliditeit   42,1 39,9    
Resultaat op afkoop en mutaties   11,5 9,9    
Resultaat op kosten   ‑4,3 10,3    
Resultaat op interest   ‑231,8 215,6    
Overig technisch resultaat   0,0 0,0    
Resultatendeling   ‑43,1 ‑16,0    
Resultaat technische rekening   ‑225,6 259,7    
           
Beleggingsresultaat eigen vermogen   ‑24,7 91,1    
Overig resultaat   ‑9,8 ‑8,0    
           
Resultaat voor belasting   ‑260,1  342,8     

De bepaling van de opbrengsten uit beleggingen voor technische of niet-technische rekening vindt plaats aan de hand van de ratio eigen vermogen/vreemd vermogen.