1.7 Opmaken en vaststellen jaarrekening

De jaarrekening 2018 is opgemaakt door de directie en vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering op 17 april 2019. De jaarrekening 2017 is in aandeelhoudersvergadering op 20 april 2018 conform voorstel vastgesteld.