3.5 Groepsvermogen

Groepsvermogen, verloop

Bedragen x € 1.000

Groepsvermogen, verloop
    2018  2017     
           
Boekwaarde per 1 januari   1.240.786  1.023.362     
           
Resultaat na belastingen   ‑172.016  257.422     
Uitgekeerd dividend   ‑60.000  ‑40.000     
Overige mutaties   345     
       
Boekwaarde per 31 december   1.009.115  1.240.786