3.6 Solvabiliteit

De Natura Groep bepaalt de solvabiliteit op basis van Solvency II. Dat zijn Europese rekenregels waarbij voor het bepalen van de solvabiliteit rekening wordt gehouden met de risico’s die in de balans van de verzekeraars zijn opgenomen. DELA Natura hanteert het zogeheten standaardmodel Solvency II voor haar berekeningen. Hierbij wordt uitgegaan van de door Europees toezichthouder EIOPA gepubliceerde rentetermijnstructuur (inclusief Ultimate Forward Rate en Volatility Adjustment) per ultimo 2018.

Solvabiliteit

Bedragen x € 1.000

Solvabiliteit
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Vereiste solvabiliteit   432.654  533.860     
Aanwezige solvabiliteit   1.671.433  1.746.919     
Solvabiliteitsratio   386% 327%