4.1 Verdiende premies

 Van de totale brutopremies in 2018 bestaat € 4,1 miljoen uit koopsommen (2017: € 4,3 miljoen).