4.10 Verbonden partijen

Identificatie van verbonden partijen
Alle juridische eenheden binnen DELA Natura Groep worden door DELA Natura als verbonden partijen aangemerkt, aangezien DELA Natura direct of indirect zeggenschap kan uitoefenen over al deze entiteiten. Ook worden door DELA Natura de bestuurders en hun directe familieleden als verbonden partijen aangemerkt.

Transacties met verbonden partijen
Inzake overlijdens die bij DELA Natura worden aangemeld, wordt de uitvoering verzorgd door DELA Uitvaartverzorging N.V. en haar dochtermaatschappijen. Deze uitvoering geschiedt tegen interne kostprijzen en is niet marktconform.