4.2 Beleggingsresultaten

De beleggingsresultaten bestaan uit de volgende items van de resultatenrekening:

Beleggingsresultaten

Bedragen x € 1.000

Beleggingsresultaten
    2018  2017     
           
Beleggingsopbrengsten   524.092  630.201     
Ongerealiseerde winst op beleggingen   ‑  239.148     
Gerealiseerd verlies op beleggingen -/- 438.385  297.758     
Ongerealiseerd verlies op beleggingen -/- 173.092  111.195     
Beheerskosten en rentelasten -/- 27.095  27.258     
           
Totaal   ‑114.480  433.138     

Gerealiseerde en ongerealiseerde beleggingsresultaten, specificatie

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerde en ongerealiseerde beleggingsresultaten, specificatie
2018 Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Ongereali-
seerd resultaat
Beheerskosten en rentelasten Totaal
           
Terreinen en gebouwen (a) 71.982  ‑  40.833  11.725  101.090 
           
Overige financiële beleggingen (b):          
- Aandelen 193.033  82.917  ‑274.100  6.554  ‑170.538 
- Obligaties 111.968  93.703  ‑14.970  6.525  ‑3.230 
- Derivaten 120.572  260.038  44.192  308  ‑95.582 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen 9.943  ‑  ‑  748  9.195 
- Vorderingen uit andere leningen 5.896  1.367  ‑2.722  ‑  1.807 
- Infrastructuur 1.062  ‑  835  ‑  1.897 
- Andere financiële beleggingen 9.636  360  32.840  1.235  40.881 
  452.110  438.385  ‑213.925  15.370  ‑215.570 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) 524.092  438.385  ‑173.092  27.095  ‑114.480 
2017 Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Ongereali-
seerd resultaat
Beheerskosten en rentelasten Totaal
           
Terreinen en gebouwen (a) 49.738  ‑  14.959  ‑  64.697 
           
Overige financiële beleggingen (b):          
- Aandelen 219.995  82.930  93.687  ‑  230.752 
- Obligaties 117.610  46.306  ‑111.195  ‑  ‑39.891 
- Derivaten 197.434  126.525  59.407  ‑  130.316 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen 8.696  ‑  ‑  ‑  8.696 
- Vorderingen uit andere leningen 468  ‑  ‑  ‑  468 
- Infrastructuur ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 
- Andere financiële beleggingen 36.260  110  29.208  27.258  38.100 
  580.463  255.871  71.107  27.258  368.441 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) 630.201  255.871  86.066  27.258  433.138 

Ongerealiseerde beleggingsopbrengsten zijn de positieve dan wel negatieve verschillen tussen de aankoopprijs en de marktwaarde van de beleggingen (inclusief valuta-effecten) die op balansdatum in bezit zijn van DELA Natura Groep. Alle overige beleggingsopbrengsten worden toegerekend aan de gerealiseerde beleggingsopbrengsten.

Directe en indirecte beleggingsresultaten, specificatie

Bedragen x € 1.000

Directe en indirecte beleggingsresultaten, specificatie
2018     Direct Indirect Totaal
           
Terreinen en gebouwen (a)     60.147  40.943  101.090 
           
Overige financiële beleggingen (b):          
- Aandelen     54.309  ‑224.847  ‑170.538 
- Obligaties     69.778  ‑73.008  ‑3.230 
- Derivaten     ‑308  ‑95.274  ‑95.582 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen     9.195  ‑  9.195 
- Vorderingen uit andere leningen     4.733  ‑2.926  1.807 
- Infrastructuur     1.062  835  1.897 
- Andere financiële beleggingen     8.443  32.438  40.881 
      147.212  ‑362.782  ‑215.570 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b)     207.359  ‑321.839  ‑114.480 
2017     Direct Indirect Totaal
           
Terreinen en gebouwen (a)     67.484  ‑2.787  64.697 
           
Overige financiële beleggingen (b):          
- Aandelen     42.674  188.078  230.752 
- Obligaties     75.838  ‑115.729  ‑39.891 
- Derivaten     ‑  130.316  130.316 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen     8.696  ‑  8.696 
- Vorderingen uit andere leningen     468  ‑  468 
- Infrastructuur     ‑  ‑  ‑ 
- Andere financiële beleggingen     8.909  29.191  38.100 
      136.585  231.856  368.441 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b)     204.069  229.069  433.138 

Onder directe beleggingsresultaten worden alle ontvangen rente, huur- en dividendopbrengsten verstaan minus alle beleggingskosten. Alle resultaten, zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd die ontstaan als gevolg van marktwaardemutaties worden toegerekend aan de indirecte beleggingsopbrengsten.