4.3 Uitkeringen eigen rekening

Uitkeringen eigen rekening, specificatie

Bedragen x € 1.000

Uitkeringen eigen rekening, specificatie
    2018  2017     
           
Uitkering bij overlijden   12.783  10.135     
Uitvaartkosten   104.674  100.101     
Expiratie   2.375  2.351     
Uitkering pensioenverzekeringen   40  12     
Kapitaaluitkeringen   51.067  47.701     
Uitkeringen royementen   262  816     
Afkopen   15.480  19.303     
Bruto uitkeringen   186.681  180.419     
           
Herverzekerde uitkering bij overlijden   2.094  1.348     
Herverzekerde expiratie   31  33     
Herverzekerde afkopen   59  42     
Herverzekerde uitkeringen   2.184  1.423     
           
Uitkeringen eigen rekening   184.497  178.996