4.4 Acquisitiekosten

Acquisitiekosten, specifatie

Bedragen x € 1.000

Acquisitiekosten, specifatie
    2018  2017     
           
Toegerekende acquisitiekosten personeel   13.285  13.600     
Toegerekende acquisitiekosten overig   21.213  16.417     
Directe acquisitiekosten   14.084  13.922     
Geactiveerde acquisitiekosten   ‑12.254  ‑12.092     
Afschrijving acquisitiekosten   7.967  7.184     
           
Totaal   44.295  39.031     

De toegerekende acquisitiekosten personeel en overig betreft indirecte acquisitiekosten, die worden bepaald op basis van interne kostenmodellen.