4.5 Beheers-, personeelskosten en afschrijvingen

Beheers-, personeelskosten en afschrijvingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Beheers-, personeelskosten en afschrijvingen, specificatie
    2018  2017     
           
Gebouw- en inventariskosten   3.252  2.484     
Autokosten   1.133  1.183     
IT-kosten   22.243  18.219     
Advieskosten   3.210  3.344     
Kantoorkosten   5.057  5.028     
Doorbelastingen   ‑10.187  ‑9.427     
Salariskosten   14.954  12.938     
Sociale lasten   4.519  4.383     
Pensioenlasten   4.447  3.243     
Kosten uitbesteed werk   29.175  20.681     
Overige personeelskosten   3.309  3.127     
Reclamekosten   15.573  15.514     
Rereclassificeerd naar acquisitiekosten   ‑21.213  ‑16.417     
Overige kosten   620  903     
           
Totaal   76.092  65.203