4.8 Beloning bestuurders en commissarissen

De bezoldiging van de bestuurders kent een vaste en een variabele component. Het bestuur ontvangt geen representatievergoeding noch aandelen of opties, echter de variabele beloning wordt voor 60% onvoorwaardelijk uitgekeerd en voor 40% voorwaardelijk. Beide delen worden volledig in contanten uitgekeerd. De retentieperiode voor het voorwaardelijke deel bedraagt drie jaar. De bezoldiging van bestuurders in het boekjaar bedroeg aan vaste beloning € 489 (2017: €466), aan uitgekeerde variabele beloning € 101 (2017: € 90) en aan bijdrage pensioenen € 102 (2017: € 120). De bijdrage aan pensioenen is lager omdat er in 2018 geen indexatie is toegekend.

De bezoldiging van de commissarissen (van DELA Coöperatie U.A., DELA Holding N.V. en DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. gezamelijk) in het boekjaar bedroeg € 258 (2017: € 244).